Besök oss på facebook

Tolken - Viskans källsjö

Viskan börjar sin långa resa i Tolken, en sjö som ligger på gränsen mellan Ulricehamna och Borås kommuner. Sjön är den största i Viskans vattensystem och omges av ett varierande landskap med både skog och öppen mark.

Sjön är relativt näringsfattig och därmed känslig för övergödning. Det finns inte någon större utsläppskälla i Tolken omgivning, men sjön får ta emot en del diffusa utsläpp, tex från privata avlopp och luftnedfall. Tack vare en relativt näringsrik, och därmed buffrande omgivning klarar sig dock Tolken rätt bra mot försurningen.

Skriv ut