Besök oss på facebook

Aktuellt inom Viskans vattenråd

KARTA ÖVER VISKAN
Klickbar karta Här

Höstmöte 27 oktober på Sobacken Borås

Årets höstmöte på temat läkemedel och mikroplaster har arrangerats av  Viskans vattenråd i samarbete med Borås Energi & MIljö AB. Drygt 40 personer deltog.
Anders Fransson inledde eftermiddagen med en presentation om nybyggnation av reningsverk, värmeverk mm. på Sobacken. Ann Mattsson från Gryaab berättader om reningstekniker för läkemedel och gav en lägesrapport om mikroplaster. Mikael Ekvall från Lunds Universitet berättade bl.a. om deras forskning på hur nanopartiklar av plast kan påverka fisk.
Eftermiddagen avslutades med en guidad visning av det nya reningsverket.Ann Mattsson Gryaab
Presentationerna hittar du nedan.

Inbjudan
Anders Fransson Borås Energi & Miljö
Ann Mattsson Gryaab, se bild till höger
Mikael Ekvall från Lunds Universitet

 

Föreningsstämman 2017

Föreningsstämman den 12 maj, arrangerades på Naturum Getterön i Varberg. Både seminariet på förmiddagen och själva årsmötet var välbesökta. Protokoll från stämman hittar du här.
Lennart Henriksson, Natur & Människa inledde förmiddagen med en tillbakablick på vilka miljöproblem som påverkarar Viskan och deltagarna arbetade i grupper på detta tema.
Josefin Levander, Länsstyrelsen Västra Götalands län presenterade åtgärdsprogrammet för Västerhavets Vattendistrikt. Länk till presentationen hittar du här
Åtgärdslistan hittar du här.
Här finns pengarna, guide till finansiering av åtgärder, hittar du här.


Kallelse till föreningsstämman den 12 maj, 2017

Välkommen till föreningsstämman den 12 maj, som i år äger rum på Naturum Getterön, Varberg. I Kallelse till föreningsstämma och inbjudan till seminarie hittar du all information du behöver med anledning av stämman. För anmälan och frågor, kontakta Jenny Leonardsson, tel. 0322 – 61 60 61. Observera att sista anmälningsdag är måndagen den 8 maj. 

Handlingar till föreningsstämman 2017: Budget 2017 och medlemmar, Ekomihandlingar till årsstämman 2017, Verksamhetsberättelse 2016, Verksamhetsplan 2017, Revisionsberättelse 2017.

Årsrapport för 2015

Rapporten för 2015 års undersökningar är klar.

Bilaga 1

 

Fynd - rödlistad art av dagslända

Inom Viskans avrinningsområde har det påträffats en rödlistad art av en dagslända, Caenis macrura (NT). Se vidare: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102881

 

LONA projekt under 2016-2018 

Viskans vattenråd har sökt LONA-bidrag för "Projekt Viskan - vårt värdefulla vatten" . Inom ramen för projektet är tanken att vi ska ta fram en informationsbroschyr om vårt livsviktiga vatten, samt att studiebesök längs Viskan ska anordnas i vattenrådets regi. Bidrag har beviljats av Naturvårdsverket 2016.
 


 

Skriv ut